Przejdź do treści

Studia podyplomowe GEOZAGROŻENIA

Termin zgłoszeń

od 19 VI do 28 VII 2023 r.
oraz od 1 IX do 22 IX 2023 r.
(lub do wyczerpania wolnych miejsc)

Tryb kwalifikacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów

Liczba miejsc

minimalnie: 20 osób
maksymalnie: 40 osób

Opłaty

5000 zł — za dwa semestry studiów
(2500 zł za każdy semestr)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bank PEKAO S.A. Kraków
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 „Geozagrożenia”

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:
Dorota Chrząstek
AGH w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Paw. A-0, pok. 3
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
z dopiskiem: GEOZAGROŻENIA