Przejdź do treści

Cel studiów

Studia podyplomowe GEOZAGROŻENIA zostały przygotowane przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym.

Celem studiów jest wyszkolenie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalizującej się w rozpoznawaniu i dokumentowaniu geozagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk.

Program studiów

Program nauczania, który przewiduje serię wykładów oraz licznych zajęć terenowych, laboratoryjnych i praktycznych, został przygotowany przez specjalistów z AGH oraz PIG-PIB, którzy wspólnie poprowadzą również zajęcia.

Uczestnicy studiów uzyskają wiedzę z zakresu geologii inżynierskiej, kartografii geologicznej, nowoczesnych technik rozpoznania i monitorowania procesów osuwiskowych, rozpoznania budowy podłoża gruntowego, prawidłowego dokumentowania badań geologiczno-inżynierskich oraz kompleksowej analizy danych pochodzących z różnego rodzaju badań.

Szczegóły programu

Organizatorzy

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Studia podyplomowe stanowią znakomite uzupełnienie pewnych niedostatków w uniwersyteckich programach nauczania geologii i umożliwiają nabycie specjalistycznych kompetencji w stosunkowo krótkim czasie. Taka forma kształcenia odpowiada współczesnym trendom obserwowanym w szkolnictwie wyższym na całym świecie, gdzie kursy tematyczne i zajęcia warsztatowe stanowią coraz większy odsetek form kształcenia i są w stanie szybko wykształcić fachowe kadry tam, gdzie pojawia się szczególna potrzeba pozyskania specjalistów w danym zakresie.

— prof. Jacek Matyszkiewicz
Dziekan WGGIOŚ AGH

Mam nadzieję, że nowy kierunek studiów, który stawia na zdobycie praktycznej wiedzy, spotka się z zainteresowaniem osób, które zawodowo, w różnym aspekcie, mają do czynienia z zagrożeniami naturalnymi. Podniesienie kwalifikacji tych osób to z pewnością dobra droga do redukcji ryzyka związanego z geozagrożeniami w naszym kraju.

— Minister Piotr Dziadzio
Główny Geolog Kraju

Instytut posiada najpełniejsze informacje o geozagrożeniach w Polsce. Realizując zadania państwowej służby geologicznej identyfikujemy, rozpoznajemy, dokumentujemy oraz monitorujemy zagrożenia geologiczne, takie jak osuwiska, zapadliska, osiadania, zdarzenia sejsmiczne oraz erozja wybrzeża morskiego. Centrum Geozagrożeń w PIG-PIB dysponuje wykwalifikowanym zespołem specjalistów oraz nowoczesnym sprzętem badawczym. Obok prac terenowych prowadzimy prace metodyczne i naukowe, a także szkolimy administrację geologiczną i doradzamy Wojewódzkim Zespołom Nadzorującym Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków.

— dr inż. Mateusz Damrat
Dyrektor PIG-PIB

Relacja z podpisania umowy