Przejdź do treści

Studia podyplomowe GEOZAGROŻENIA

Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych GEOZAGROŻENIA jest zapoznanie uczestników z najnowszymi metodami rozpoznania oraz dokumentowania geozagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk.
W trakcie wykładów oraz licznych zajęć terenowych, laboratoryjnych i praktycznych, uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu geologii inżynierskiej, kartografii geologicznej, nowoczesnych technik rozpoznania i monitorowania procesów osuwiskowych, rozpoznania budowy podłoża gruntowego, prawidłowego dokumentowania badań geologiczno-inżynierskich oraz kompleksowej analizy danych pochodzących z różnego rodzaju badań. 

Program studiów

• Prawo w geozagrożeniach
• Geozagrożenia
• Rozpoznawanie ruchów masowych I
• Monitoring geozagrożeń I
• Zdalne metody w rozpoznawaniu i monitorowaniu geozagrożeń
• Analiza danych przestrzennych
• Geologia inżynierska i geotechnika
• Rozpoznawanie ruchów masowych II
• Monitoring geozagrożeń II
• Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie osuwisk
• Laboratoryjne metody badań gruntów
• Techniki komputerowe w geologii inżynierskiej
Sylabus

Sylwetka absolwenta

  • posiada wiedzę o podstawach prawnych związanych z badaniami geologiczno-inżynierskimi oraz zna najnowsze wytyczne w tym zakresie;
  • potrafi pozyskać informacje z dostępnych baz danych przestrzennych oraz prawidłowo je przetwarzać;
  • potrafi prawidłowo zaplanować proces inwestycyjny związany z dokumentowaniem osuwisk począwszy od zaplanowania oraz wykonania kartowania terenowego oraz prac terenowych, przez prace terenowe, po ich prawidłowe dokumentowanie w celu opiniowania i zatwierdzania;
  • posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki gruntów, właściwości fizyko-mechanicznych gruntów oraz ich wpływu na projektowanie geotechniczne.

Czas trwania

Studia podyplomowe GEOZAGROŻENIA trwają 2 semestry.

Pierwsza edycja rozpoczyna się w październiku 2023 roku, a kończy we wrześniu 2024 roku.

Informacje dodatkowe

Program studiów obejmuje 2 semestry nauki (łącznie 270 godzin).

Realizowany jest w oparciu o zajęcia wykładowe, seminaryjne i warsztatowe oraz ćwiczenia laboratoryjne, komputerowe i terenowe.

Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym (sobota w odzinach od 10:00 do 20:00 oraz niedziela w godzinach od 8:00 do 17:00), średnio dwa razy w miesiącu, na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie lub w bliskich okolicach Krakowa (zajęcia terenowe).